Započeo 32. temeljni tečaj za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav i probaciju

Slika /slike/Zatvorski sustav/2.jpg

U Kaznionici u Lepoglavi je 9. travnja 2018. godine započeo 32. temeljni tečaj za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Temeljni tečaj će trajati do 3. kolovoza 2018. godine. Tijekom 508 nastavnih sati teorijske nastave i vježbi, razvrstanih u nastavne skupine Sustav državne uprave i kaznenopravni propisi, Poslovi i postupanja pravosudne policije, Psihosocijalni tretman i posebni predmeti, te 80 sati prakse u Kaznionici u Lepoglavi, 30 predavača, asistenata i izlagača iz Uprave za zatvorski sustav i probaciju i više vanjskih suradnika Centra za izobrazbu (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Ured pučkog pravobranitelja, Ured pravobranitelja za ravnopravnost  spolova i Ured pravobranitelja za djecu) prenijet će svoje znanje i iskustvo na 23 polaznika koji dolaze iz devet kaznenih tijela: Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi,  Zatvora u Dubrovniku, Zatvora u Osijeku, Zatvora u Puli-Pola, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Splitu, Zatvora u Šibeniku i Zatvora u Zadru.