Održani pripremni sastanci predavača 44. i 45. temeljnog tečaja

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Pripremni sastanci predavača 44 i 45. temeljnog tečaja/pripremni sastanci predavaca 44. i 45. temeljnog tecaja_slika1.jpg

Predstavnici Centra za izobrazbu održali su dva sastanka predavača uoči  početka provođenja 44. i 45. temeljnog tečaja. 

Oba tečaja započinju 4. rujna 2023. godine, jedan u Centru za izobrazbu a drugi u Kaznionici u Požegi. Zajednička svečana prisega, za vježbenike koji uspješno završe tečaj, planira se 12. siječnja 2024. godine.

Prvi sastanak s predavačicama i predavačima 44. temeljnog tečaja održan je 28. kolovoza 2023. godine u dvorani Vidikovac u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a drugi, koji se odnosio na pripremu provođenja 45. temeljnog tečaja, održan je 29. kolovoza 2023. godine u Kaznionici u Požegi.

Tijekom oba sastanka upraviteljica Centra za izobrazbu je upoznala predavačice i predavače s aktivnostima koje su planirane tijekom provođenja temeljnog tečaja te osnovnim elementima u realizaciji nastave. Naglasila je da je u interesu svih kaznenih tijela na kraju temeljnog tečaja imati educirane i kvalitetne službenice i službenike koji će moći odgovoriti izazovima svakodnevnog obavljanja službenih zadaća u kaznionicama i zatvorima te odgojnom zavodu, te koji će svoje službene zadaće izvršavati u skladu sa zadanim rokovima i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, poštujući najviše moralne vrijednosti uz uvažavanje ljudskih prava zatvorenika. Važnu ulogu u tome imaju upravo predavačice i predavači koji predstavljaju model ponašanja i profesionalnog postupanja za vježbenike pravosudne policije.