Održana izobrazba „Komuniciranje na radnome mjestu“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/07-11-2022-komuniciranje na radnom mjestu/komuniciranje na radnom mjestu_07 11 2022_slika 1.jpg
  • Slika
  • Slika

U Centru za izobrazbu je 4. studenog 2022. održana izobrazba „Komuniciranje na radnome mjestu" za drugu skupinu polaznika od ukupno četiri planirane.

Cilj ove izobrazbe, namijenjene svih zatvorskim i probacijskim službenicima je razumjeti važnost komuniciranja u stvaranju kvalitetnih međusobnih odnosa i, kroz razmjenu iskustava komuniciranja s kolegama i nadređenima na radnome mjestu, demonstrirati  ponašanja u određenim situacijama i razumjeti njihov utjecaj na motivaciju i uspješnost u radnom okruženju. Izobrazba se provodi kao interaktivna radionica uz primjenu metoda suradničkog učenja.
U drugoj grupi polaznika sudjelovali su službenici Centra za dijagnostiku, Probacijskog ureda Vukovar, Probacijskog ureda Požega, Zatvorske bolnice u Zagrebu, Kaznionice u Lipovici – Popovači i Središnjeg ureda. Sljedeći termini u kojima se planira održati ova izobrazba su 25. studenoga i 2. prosinca 2022. godine. Grupe su već popunjene što govori o interesu, motivaciji i potrebama službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju te se planira nastavak ove izobrazbe i u sljedećoj godini.