Kolegij upravitelja i sastanak sa stručnjacima iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/czi 1.JPG

U Centru za izobrazbu 20. studenoga 2018. godine održan je kolegij upravitelja i sastanak sa stručnjacima iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Kolegij upravitelja otvorio je državni tajnik g. Juro Martinović a zatim se skupu obratila i pomoćnica ministra gđa. Jana Špero koja je zatim vodila sastanak. Upravitelji kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara kratko su izložili uspjehe i izazove u svome radu. Dane su smjernice za poboljšanje rada i istaknuti segmenti na kojima pojačano treba raditi u cilju boljeg funkcioniranja zatvorskog sustava.


U drugom dijelu radnog dana, nakon uvodnog izlaganja ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu o važnosti zaštite na radu, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analize sve nazočne upoznao je s rezultatima ankete o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu te trenutnom stanju u kaznenim tijelima. U nastavku viši stručni savjetnici u Zavodu, upoznali su sudionike radionice s osnovnim obvezama poslodavaca u području zaštite na radu i procjenom rizika kao temeljnim dokumentom prevencije i sigurnosti na radu.  Također, upravitelji Kaznionice u Lepoglavi i Kaznionice u Lipovici-Popovači prezentirali su svoj rad, iskustva i primjere iz svakodnevne prakse o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu.
Dogovoren je nastavak suradnje Zavoda s Upravom za zatvorski sustav i probaciju u realizaciji edukativnih programa iz područja zaštite na radu za ovlaštenike poslodavca i povjerenike radnika za zaštitu na radu, s ciljem unapređivanja sigurnosti na radu zaposlenih službenika i namještenika, kao i osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora.