Održavanje programa izobrazbe službenika Odjela tretmana zatvorskog sustava

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_održavanje programa izobrazbe.jpg

Nakon uspješno provedenog pilot programa Tretmana zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela (NAS) najavljujemo održavanje programa izobrazbe službenika Odjela tretmana zatvorskog sustava kroz tri dvodnevna modula.
Prvi od tri dvodnevna modula izobrazbe održat će se 26. i 27. travnja 2018. godine u Kaznionici u Turopolju.

U svrhu edukacije službenika Odjela tretmana za provođenje programa Tretmana zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela (NAS) i sa ciljem njegovog širenja na veći broj kaznenih tijela i veći broj zatvorenika počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja u Kaznionici  u Turopolju dana 26. i 27. travnja 2018. godine provest će se prvi od tri modula programa izobrazbe kroz ukupno 42 nastavna sata. Poslove izobrazbe u Kaznionici u Turopolju obavljat će službenici Uprave za zatvorski sustav i probaciju, provoditelji pilot programa tretmana NAS.
 
Tijekom 2016. i 2017. godine pilot program tretmana zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela (NAS) kojim se, između ostaloga, izvršava sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana uspješno je proveden s grupama zatvorenika u Zatvoru u Zagrebu, Kaznionici u Lepoglavi i Kaznionici u Glini u koordinaciji i suradnji sa Središnjim uredom Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Pilot program provodili su službenici Odjela tretmana posebno osposobljeni za rad s počiniteljima nasilja, a kao rezultat uspješno provedenog pilot projekta izrađen je strukturirani NAS program tretmana počinitelja nasilja.