Profesionalni stres i strategije samopomoći

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/profesionalni stres.png

Izobrazba „Profesionalni stres i strategije samopomoći“ u trajanju od 3 nastavna sata održana je 16. studenoga 2020. godine.

Zbog velikog broja zainteresiranih polaznika/ca, izobrazba je ponovljena 20. studenoga 2020. godine. Predavanje su vodile službenice Centra za izobrazbu, a na dvije izobrazbe ukupno je sudjelovalo 33 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Teme kojima smo se bavili na predavanju su uključivale: definiranje pojmova stresori, stres i profesionalni stres, te unutarnji i vanjski izvori profesionalnog stresa. Polaznici/ce izobrazbe su upoznati sa simptomima stresa i simptomima poremećaja mentalnog zdravlja u cilju prepoznavanja i prevladavanja istih, a teme s kojima smo se također bavili su osnovne strategije nošenja s procijenjenim stresnim situacijama kao i fazama potencijalnog sagorijevanja.