Izobrazba „Profesionalni stres i strategije samopomoći“

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/22 03 2022_1.png

22. ožujka 2022. godine održana je izobrazba „Profesionalni stres i strategije samopomoći“ u trajanju od 4 nastavna sata. Interaktivno predavanje vodile su službenica Probacijskog ureda Zagreb I i službenica Centra za izobrazbu. 

Na predavanju su sudjelovali službenici Uprave za zatvorski sustav i probaciju i to ukupno njih 21, a teme kojima smo se bavili uključivale su: definiranje pojmova stresori, stres i profesionalni stres, te unutarnji i vanjski izvori profesionalnog stresa. Polaznici/ce izobrazbe su upoznati sa simptomima stresa i simptomima poremećaja mentalnog zdravlja u cilju prepoznavanja i prevladavanja istih, a teme s kojima smo se također bavili su osnovne strategije nošenja s procijenjenim stresnim situacijama kao i fazama potencijalnog sagorijevanja.