Javni poziv za predavače/ice na temeljnom tečaju za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_javni poziv.jpg
Centar za izobrazbu kontinuirano radi na unaprjeđenju nastavnog sadržaja temeljnog tečaja, čemu najveći doprinos već godinama daju predavači, instruktori i asistenti. Pozivaju se svi zainteresirani/e službenici/ce Uprave za zatvorski sustav i probaciju, već aktivno uključeni i oni koji još nisu do sada sudjelovali u nastavi temeljnog tečaja, da se jave ukoliko žele sudjelovati u provedbi nastave na temeljenom tečaju u svojstvu predavača, instruktora ili trenera. Pravilnikom o stručnom usavršavanju u zatvorskom sustavu je propisano načelo dobrovoljnosti kao osnova za provođenje izobrazbe te posjedovanje odgovarajućeg stručnog znanja, iskustva i ostalih vještina. Motivacijsko pismo i životopis se dostavljaju Centru za izobrazbu zaključno do 16. rujna 2022. godine putem poruke elektroničke pošte na adresu centar.za.izobrazbu@czi.pravosudje.hr. Potrebno je navesti točan predmet za kojeg se iskazuje interes.
 
Popis nastavnih cjelina i predmeta