Završen ovogodišnji ciklus radionica pod nazivom „Komuniciranje na radnome mjestu - razgovor i razmjena iskustva – primjeri iz prakse“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/02-12-2022-komuniciranje na radnom mjestu/CZI_komuniciranje na rm_02 12 2022_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U petak 2. prosinca 2022. godine održana je posljednja od 4 planirane radionice u ovoj godini. U veselom raspoloženju interaktivnu izobrazbu su završili službenici iz Zatvorske bolnice u Zagrebu, Zatvora u Splitu, Kaznionice u Lipovici-Popovači, Sektora za probaciju i Centra za izobrazbu.

Cilj ove izobrazbe, namijenjene svim zatvorskim i probacijskim službenicima, je razumjeti važnost komuniciranja u stvaranju kvalitetnih međusobnih odnosa i kroz razmjenu iskustava demonstrirati ponašanja u određenim situacijama – komuniciranje s kolegama i nadređenima na radnome mjestu. Izobrazba se provodi kao interaktivna radionica uz primjenu metoda suradničkog učenja (izlaganje, razgovor, rasprava, demonstracija, simuliranje igranja uloga); kroz rad u oblicima: u paru i grupni.
S obzirom na zadovoljstvo polaznika ovom izobrazbom i na uočene potrebe Uprave za zatvorski sustav i probaciju, izobrazba se planira nastaviti i u 2023. godini.