Završena edukacija druge grupe službenika zatvorskog sustava i probacije iz posebnog programa „PRIKIP“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/PRIKIP 3-11-2021/Slika 1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 2. i 3. studenog 2021. godine u Centru za izobrazbu održan je posljednji, treći modul edukacije za drugu grupu provoditelja posebnog programa „PRIKIP“. 

Nakon provedena tri modula izobrazbe u travnju, svibnju i studenom, u ovoj grupi izobrazbu je završilo 9 službenika; iz Središnjeg ureda za zatvorski sustav, Kaznionice u Glini, Zatvora u Zagrebu i probacijskih ureda Osijek, Vukovar, Bjelovar i Varaždin.

Tako je ovu izobrazbu u obje grupe uspješno završilo ukupno 15 službenika koji su tijekom 42 nastavna sata stekli kompetencije i dodatna znanja potrebna za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja delikata seksualne prirode.

Kako bi raspolagali svim potrebnim znanjima i vještinama potrebnim za ostvarivanje ciljeva i ishoda ovog programa, a u okviru sustavnog unapređivanja suradnje između zatvorskog i probacijskog sustava, provodila se zajednička edukacija službenika zatvorskog sustava i probacije za provođenje programa PRIKIP u zatvorskom sustavu, odnosno za provođenje elemenata programa u radu s počiniteljima koji su u zatvorskom sustavu završili PRIKIP te im je potrebna stručna podrška i nastavak tretmana u okviru probacijske službe.

S obzirom da ovu edukaciju nije moguće provesti u online formi, radi poštivanja epidemioloških mjera izobrazba se provodila u dvije male grupe polaznika kroz 42 nastavna sata kroz tri dvodnevna modula.
Poslove izobrazbe obavljali su predavači - službenici Uprave za zatvorski sustav i probaciju, provoditelji PRIKIP programa,  iz Kaznionice u Lepoglavi, Zatvora u Bjelovaru i Kaznionice u Glini.