Održan novi ciklus radionica „Komuniciranje na radnome mjestu“ – I i II modul

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/nasl24.jpg
  • Slika
  • Slika

U Centru za izobrazbu je 24. travnja 2024. godine održan program izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu“ -  I modul, a 8. svibnja 2024. godine održan je i II modul navedene radionice uz razgovor i razmjenu iskustva s primjerima iz prakse.

Cilj ove izobrazbe u dva modula je razumjeti važnost komuniciranja u stvaranju kvalitetnih međusobnih odnosa i, kroz razmjenu iskustava, demonstrirati ponašanja u određenim situacijama - komuniciranje s kolegama (službenicima kojima su nadređeni) i njima nadređenima na radnome mjestu. Izobrazba se provodi kao interaktivna radionica uz primjenu metoda suradničkog učenja (izlaganje, razgovor, rasprava, demonstracija, simuliranje igranja uloga); kroz grupni rad i rad u paru. Cilj II modula je osvještavanje različitih aspekata vlastite uloge u komunikacijskom procesu, stvaranje povjerenja i razumijevanja na radnome mjestu te, kroz razmjenu iskustva, demonstriranje načina suočavanja s najčešćim izazovima u komunikaciji. 
Na I modulu sudjelovali su službenici iz Zatvora u Bjelovaru, Kaznionice u Lipovici-Popovači, Zatvora u Rijeci i Zatvora u Puli. Na II modulu sudjelovali su službenici iz Zatvora u Bjelovaru, Zatvora u Karlovcu, Probacijskog ureda Vukovar i Kaznionice u Valturi.
Sljedeći termin izobrazbe II modula planiran je za 4. lipnja 2024. godine.