Završio petodnevni uvodni tečaj „Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu - kaznionice i zatvori - od 13 do 17-02-2023/1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Centru za izobrazbu od 13. do 17. veljače 2023. godine održala se izobrazba „Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu“.

Izobrazbi su prisustvovali novozaposleni službenici Kaznionice u Glini, Lepoglavi, Turopolju, Valturi i Požegi, Zatvora u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Požegi, Rijeci i Gospiću, Centra za dijagnostiku i probacijskih ureda Vukovar i Varaždin.

Ciljevi navedenog programa izobrazbe za novozaposlene službenike su upoznavanje zatvorskog i probacijskog sustava te omogućavanje polaznicima stjecanje kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava.