Provedena izobrazba službenika zatvorskog sustava „Vještine rukovođenja“

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Izobrazba - vještine rukovođenja.jpg

Dana 14. i 15. svibnja 2018. u UJ Valbandon održan je program izobrazbe osnovne razine za službenike zatvorskog sustava pod nazivom „Vještine rukovođenja“ kroz 16 nastavnih sati, odnosno kroz dvodnevnu radionicu.

U skladu s prioritetnim ciljem projekta EU IPA 2012 „Podrška zatvorskom sustavu RH“ koji se odnosi na poboljšanje sustava cjeloživotnog učenja službenika zatvorskog sustava, kroz njegovu Twinning komponentu „Podrška u uspostavljanju učinkovitijeg zatvorskog sustava“, razvijen je i program za izobrazbu službenika zatvorskog sustava pod nazivom „Vještine rukovođenja“. Cilj navedenog programa je usvajanje i razvijanje osnovnih znanja i vještina u području rukovođenja uz osnovnu prilagodbu programa specifičnostima hrvatskog zatvorskog sustava. U edukaciji i pilot programu sa stranim ekspertima sudjelovalo je 72 službenika - voditelja/ica odjela u kaznenim tijelima, pomoćnici/e upravitelja/ice i upravitelji/ce te su preuzete obveze Projekta za daljnjom implementacijom programa.
 
Sveobuhvatni cilj navedene komponente Projekta bio je pridonijeti poboljšanju stručnih i upravljačkih sposobnosti službenika u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske te pružiti podršku u provedbi Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda na području zatvorskog sustava.
 
Voditelji izobrazbe bili su službenici zatvorskog sustava – treneri koji su pred stranim stručnjacima odradili pokazne radionice i položili za ToT voditelje (treneri trenera). Polaznici izobrazbe bili su službenici iz Kaznionice u Požegi, Zatvora u Požegi, Kaznionice u Lepoglavi, Zatvora u Puli, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Dubrovniku, Zatvora u Osijeku, Zatvora u Splitu i Zatvora u Sisku.
 
Daljnji razvoj i implementacija programa izobrazbe, u skladu s projektnim obvezama, kao i u skladu s Godišnjim planom rada Centra za izobrazbu za 2018. godinu, očekuje se u jesen ove godine.