strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima - III vrste - 1 izvršitelj/ica

Datum:
22.05.2023.
Datum objave u NN:
22.05.2023.
Naziv:
strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima - III vrste
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema (razina 4.2 ili 4.1 HKO-a) ekonomske, birotehničke, tehničke ili obrtničke struke ili gimnazija
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanu uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zadru, Zore dalmatinske 1, 23 000 Zadar, sa naznakom: „Za javni natječaj“.
 
Testiranje: Obavijest o vremenu i mjestu testiranja
Datum objave poziva:                    
Poziv na testiranje:                  
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:           rješenje o prijmu