O zatvoru

Zatvor u Zadru nalazi se u samom centru grada Zadra, u starom dijelu na Poluotoku, smješten je u krilu zgrade Županijskog i Općinskog suda.