Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije

Obavlja:
 
 • poslove iz nadležnosti Ministarstva vezane uz međunarodnu i pravosudnu suradnju te djelovanje u okviru Europske unije
 • poslove vezane uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu institucija i drugih tijela Europske unije
 • koordinira i prati prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije
 • poslove vezane uz multilateralnu i bilateralnu suradnju u području pravosuđa i uprave
 • koordinira aktivnosti Ministarstva na međunarodnom planu
 • poslove vezane uz suradnju s Međunarodnim sudom, Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove, Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima
 • poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima
 • poslove međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima
 • poslove izručenja
 • poslove pripreme, izrade i provedbe međunarodnih ugovora u pitanjima međunarodne pravne pomoći
 • poslove pravosudne suradnje i koordinacije primjene instrumenata pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima s državama članicama Europske unije
 • koordinira, uspostavlja, promiče i obavlja suradnju nositelja provedbe mjera sprječavanja korupcije, koordinira izradu i provedbu nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata u području sprječavanja korupcije, sudjeluje u koordinaciji, osmišljavanju i provedbi različitih mjera za borbu protiv korupcije
 • poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te izradu stručnih mišljenja o pitanjima iz područja zaštite prijavitelja nepravilnosti, sprječavanja sukoba interesa i zagovaranja interesa (lobiranje)

Kontakt