Zatvor u Zagrebu

Slika /dokumenti/Zatvorski sustav/Projekt - web stranica zatvorskog sustava/Zagreb.jpg
     
Adresa: dr. Luje Naletilića 1, 10 000 Zagreb
Tel.:      01 655 08 88
Fax:      01 655 15 06
E-mail: Zatvor.Zagreb@zzg.pravosudje.hr
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

Prikaz veće karte
 

 Posjeti

 


Prilikom ulaska u objekt Zatvora u Zagrebu, stranke i posjetitelji moraju imati dokumente za identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica), a zabranjeno je unošenje mobilnih telefona.

Posjeti zatvorenicima kojima je određen istražni zatvor organizirani sukladno Pravilniku o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, a posjeti zatvorenicima sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, Kućnom redu zatvora i Rasporedu dnevnih aktivnosti.

Dozvolu za posjete zatvorenicima i prekršajno kažnjenim osobama daje upravitelj Zatvora na traženje zatvorenika.

Zatvorenike mogu posjećivati članovi obitelji i druge osobe, uz odobrenje upravitelja Zatvora, sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora.

Zatvorenike koji kaznu izdržavaju u zatvoru  i prekršajno kažnjene osobe mogu posjećivati članovi obitelji i druge osobe, uz odobrenje upravitelja zatvora.

Zatvorenicima kojima je određen istražni zatvor i osobe u prekršajnom zadržavanju mogu posjećivati samo osobe koje imaju odobrenje istražnog suca ili predsjednika sudskog vijeća. Dozvolu za posjete istražnim zatvorenicima daje nadležni sud prema svojoj procjeni, a traže je  posjetitelji.


 

Dnevni rasporedi

Posjeti zatvorenicima i kažnjenicima na izdržavanju kazne zatvora

Posjete
ponedjeljak i srijeda 08,30-14,00
(dozvole se izdaju
od 08,00 do 13:00 sati)
prva i treća nedjelja u mjesecu i blagdanom 08,00-14,00
(dozvole se izdaju
od 08,00 do 11:00 sati)
Prijam paketa  
ponedjeljak i srijeda
 
9,00-14,00
 
blagdanom
 
8,30-11,30
 

Posjete istražnim zatvorenicima i prekršajno zadržanim osobama
 

Posjete
utorak i četvrtak 08,30 - 14.00 sati
(dozvole se zaprimaju
od 08,00 do 13:30 sati)
prva i treća nedjelja u mjesecu 08.00 - 14.00 sati
(dozvole se zaprimaju
od 08,00 do 11:30 sati)
Prijam paketa  
utorak i četvrtak
 
 
09,00 - 14,00 sati
 
 
 
ODVJETNICI

  • radnim danom od ponedjeljka do petka od 9:00 sati do 15:00 sati


PAKETI

Zatvorenik i kažnjenik na izdržavanju prekršajne kazne
ima pravo jedanput mjesečno i prigodom blagdana primiti paket s dopuštenim stvarima do 7 kilograma.
Pošiljatelj paketa obvezan je uz paket priložiti popis sadržaja po vrsti i količini te ime i prezime zatvorenika kojemu je paket namijenjen.
Paket se otvara i pregledava u nazočnosti zatvorenika.
S nedopuštenim, pokvarenim ili opasnim sadržajem paketa postupa se sukladno Zakonu te se iste oduzimaju uz potvrdu koja se uručuje zatvoreniku.
Istražni zatvorenik i kažnjenik na prekršajnom zadržavanju
Sukladno članku 23. Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora istražni zatvorenik i kažnjenik na prekršajnom zadržavanju može primati paket s dopuštenim stvarima težine do 5 kilograma jedanput tjedno.
 
Prijam dopuštenih stvari
Paketi s dopuštenim stvarima se mogu predati neposredno u Zatvoru u Zagrebu ili poslati poštom. Stvari i pakete za zatvorenike moguće je poslati poštom na adresu Zatvora u Zagrebu.
 
Prijam dopuštenih stvari za zatvorenike i kažnjenike na izdržavanju prekršajne kazne je ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 14:00 sati te blagdanom od 8:30 do 11:30 sati uz predočenje osobne iskaznice
 
Prijam dopuštenih stvari za istražne zatvorenike i kažnjenike na prekršajnom zadržavanju je utorkom i četvrtkom od 9:00 do 14:00
 
 
Dopuštene stvari su:
  • donje rublje i odjeća,
  • posteljno rublje (plahte, jastučnice, deke i ručnici, do 2 kompleta posteljine),
  • obuća (1 par cipela ili 1 par sportske obuće)
  • do 3 knjige mekog uveza i 3 obiteljske fotografije
U paketima nije dopušteno primanje prehrambenih, duhanskih i higijenskih proizvoda.

 

NOVAC

Osoba lišena slobode može od članova obitelji i od treće osobe primati i slati novac posredstvom zatvora, putem poštanskih i bankovnih uplata.
Osobe lišene slobode novac ne mogu primati direktno od posjetitelja ili u pismima, nego ga mogu primati i slati posredovanjem zatvora.
Novac se polaže na polog novca, a zatvorenik s njim raspolaže u skladu s provedbenim propisom donesenim temeljem Zakona.
Osobe koje zatvorenicima žele uplatiti novac mogu to učiniti putem pošte i to na način da;
 
- pošiljku naslove imenom i prezimenom osobe lišene slobode (zatvorenika) i pošalju na adresu Zatvora u Zagrebu

ili uplatom na IBAN račun HR4223900011300000099, s naznakom imena i prezimena osobe lišene slobode za koju se uplaćuje.
 
SWIFT za uplate iz inozemstva je HPBZHR2X, IBAN: HR4223900011300000099  s naznakom imena i prezimena osobe lišene slobode za koju se uplaćuje.

Za uplate na IBAN račun poslati presliku uplatnice na broj faxa: 01 6520 283
ili putem elektroničke pošte na mail adresu: polognovca@zzg.pravosudje.hr

Novac se ne zaprima u Zatvoru.
 

TELEFONIRANJE

Telefonski pozivi prema osobama lišenima slobode nisu mogući.
Osobe lišene slobode mogu telefonirati iz zatvora prema odobrenim telefonskim brojevima.