Uprava za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku

obavlja poslove:
 
  • provedbe državne politike te druge upravne i stručne poslove koji se odnose na promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz područja pravosuđa i uprave, uključujući zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informacijama 
  • poslove provedbe državne politike, neposredne provedbe zakona te druge upravne i stručne poslove koji se odnose na promicanje, zaštitu i unaprjeđenje prava nacionalnih manjina te druge upravne i stručne poslove koji se odnose na službeničku etiku i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi.
  • izrađuje nacrte prijedloga zakona, drugih propisa, općih akata te strateških i planskih dokumenata i svog djelokruga te prati i osigurava usklađenost nacionalnog zakonodavstva s preuzetim međunarodnim obvezama iz područja zaštite ljudskih prava temeljnih sloboda iz svog djelokruga.

Kontakt