Rad u zatvorskom sustavu

Rad u zatvorskom sustavu jedan je od najzahtjevnijih poslova uopće. 

U najeksponiranije poslove zatvorskog sustava spadaju poslovi osiguranja, tretmana i zdravstvene zaštite zatvorenika:
 
Poslove osiguranja obavljaju službenici pravosudne policije, a  poslovi osiguranja su  dežurstvo,  vanjsko osiguranje, unutarnje osiguranje,  pretraga i  sprovođenje te obuhvaća  nadzor nad zatvorenicima (zatvorenicima na izvršavanju kazne zatvora, izvršavanju mjere istražnog zatvora, prekršajno kažnjenim zatvorenicima, prekršajno zadržanim osobama) u kaznionici ili zatvoru, odnosno maloljetnika na izvršavanju odgojne mjere, održavanje unutarnjeg reda i stege među zatvorenicima, zaštitu državnih službenika i namještenika, posjetitelja, imovine  i objekata zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Pored navedenih aktivnosti službenici pravosudne policije sudjeluju u provođenju pojedinačnog programa izvršavanje kazne zatvora.  Službenici pravosudne policije su ovlaštene službene osobe te imaju  ovlasti  i obvezu u okviru svojega djelokruga poduzeti sve radnje radi izvršavanja kazne zatvora, a pored navedenih ovlasti službenici pravosudne policije u obavljanju službe imaju ovlasti primijeniti sredstva prisile i vatreno oružje u skladu sa člankom 142. i 143. Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Zbog složenosti poslova službenika pravosudne policije te težine i naravi posla, posebnih uvjeta rada : povećana opasnost za život i zdravlje radi nasilja, izloženosti zaraznim bolestima, smjenski rad, rad na državne blagdane i neradne dane i pripravnost, te stalna izloženost stresu, imaju sukladno čl. 30. Zakona o izvršavanju kazne zatvora i posebna pravo da se na svakih se dvanaest mjeseci provedenih na takvim poslovima računa kao šesnaest, odnosno četrnaest mjeseci staža osiguranja.

Poslove tretmana obavljaju visoko obrazovani službenici društvenih ili humanističkih područja. Oni utvrđuju aktivnosti i postupke sa zatvorenicima tijekom izdržavanja kazne zatvora, predlažu, provode i prate pojedinačne programe izvršavanja kazne zatvora, izvršavaju sigurnosne mjere izrečene uz kaznu zatvora, obrazuju zatvorenike, organiziraju slobodno vrijeme zatvorenicima, izrađuju stručna mišljenja u vezi s tijekom izvršavanja kazne zatvora te izrađuju program prihvata poslije otpusta zatvorenika.

Poslove zdravstvene zaštite zatvorenika obavljaju zatvorski liječnici i ostali službenici medicinske struke koji pružaju zatvorenicima zdravstvenu skrb te sudjeluju u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

U nastojanjima da se postignu što bolji rezultati promjena ponašanja kod zatvorenika veliki doprinos daju i ostali službenici zatvorskog sustava:

Poslovi rada i strukovne izobrazbe zatvorenika obavljaju strukovni učitelji koji osposobljavaju zatvorenike za obavljanje poslova i korištenje sredstava zaštite na radu te organiziraju prodaju viška proizvoda nastalih radom zatvorenika koji nisu namijenjeni za potrebe zatvorskog sustava.

Upravnima poslovima osiguravaju su uvjeti smještaja, prehrane, opreme i pravne pomoći zatvorenicima.

Financijsko-knjigovodstvenim poslovima organiziraju se prodavaonice za zatvorenike, polozi zatvorenika, obračuni i isplate naknade za rad zatvorenicima te procjene i prodaje predmeta nastalih radom zatvorenika.

Službenici zatvorskog sustava zbog povrede službene, odnosno radne dužnosti, odgovaraju u skladu s općim propisom te protiv njih upravitelj kaznenog tijela može pokrenuti postupak zbog teške povrede službene dužnosti  pred Službeničkim sudom za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa.

Ako upravitelj ne podnese prijedlog, takav prijedlog može podnijeti čelnik Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.