Glavno tajništvo

Obavlja:
 
  • financijsko-planske i računovodstvene poslove, pravne poslove, opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Ministarstva i Odbora za državnu službu
  • upravne i stručne poslove vezane za kapitalna ulaganja u pravosudna, kaznena tijela i Ministarstvo
  • stručne poslove planiranja opremanja Ministarstva i pravosudnih tijela
  • poslove upravljanja imovinom koju koristi Ministarstvo, pravosudna i kaznena tijela
  • poslove koordinacije i poslovne suradnje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom
  • stručne poslove analize, predlaganja, prihvaćanja, uvođenja i održavanja informacijskih sustava u Ministarstvo, pravosudna i kaznena tijela
  • planiranje, izgradnju, upotrebu i održavanje informatičke infrastrukture, predlaže i primjenjuje provedbu mjera informacijske sigurnosti
  • organizira i koordinira informatičku edukaciju djelatnika 
 
Organigram Glavnog tajništva
 
Kontakt