Trošenje sredstava iz proračuna / Isplate iz proračuna

Informacije o trošenju sredstava dostupne su na portalu:
https://transparentnostproracuna.pravosudje.hr