Samostalni sektor za digitalizaciju pravosuđa i javne uprave

Obavlja:

 
  • poslove vezane uz digitalnu transformaciju pravosuđa (zajedno s pravosudnim i kaznenim tijelima) i javne uprave
  • sudjeluje u inicijativama i partnerstvima koji se tiču digitalne transformacije pravosuđa i javne uprave
  • priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU
  • sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Sektora
  • surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva
  • daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata