magistar farmacije

Datum:
02.06.2023.
Datum objave u NN:
02.06.023.
Naziv:      magistar farmacije  
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i                                                                                                   diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij farmaceutske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • važeća licenca za samostalan rad
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, 10000 Zagreb, s naznakom „Javni natječaj za radno mjesto magistar farmacije - ne otvarati“. 
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:    21.06.2023  
Obavijest o testiranju:   Obavijest i uputa kandidatima/kinjama o provedbi postupka testiranja te vremenu i mjestu održavanja testiranja  
Obustava ili poništenje:             Odluka o obustavi postupka
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: