Upraviteljica


Blanka Šuljak

 

Životopis

 • rođena  6. srpnja 1977. godine u Zagrebu 


Obrazovanje

 • 2003.- diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu-smjer socijalna pedagogija sa titulom profesor socijalne pedagogije
 • 1995. -  završila 7. gimnaziju u Zagrebu


Dodatno obrazovanje

 • 2021 - 2022. - edukacija Vijeća Europe Pompidue grupe za menadžera u području kaznenopravne politike zemalja europske unije sa posebnim područjem unaprijeđenja javnih politika na području sustava tretmana ovisnika (Drug policy senior expert manager/maker)
 • 2016. – edukacija za provoditelja  programa: „ Rad sa zatvorenicima s višegodišnjim kaznama zatvora“ u sklopu EU IPA 2012  Twinning projekta “Podrška zatvorskom sustavu RH”, Zagreb
 • 2016. – edukacija za savjetnika za odnose s javnošću u kaznenim tijelima u sklopu  Twinning projekta EU IPA 2012 “Podrška zatvorskom sustavu RH”, Zagreb
 • 2015. - edukacija za trenera iz posebnog programa tretmana ovisnika PORTOS
 • 2015. - edukacija za provoditelja posebnog programa Trening komunikacijskih vještina
 • 2013. - edukacija za provoditelja posebnog program tretmana ovisnika PORTOS
 • svibanj 2010. - svibanj 2011- izobrazba za rukovoditelje u državnoj službi u Središnjem državnom uredu za upravu
 • 2007.- 2010. - povjerenik za zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu i rad za opće dobro na slobodi             


Profesionalna karijera

 • svibanj 2022. Upraviteljica Zatvorske bolnice u Zagrebu            
 • 2020.- 2022. Voditeljica Odjela tretmana u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu
 • 2013.- 2020. Voditeljica Odsjeka provedbe Programa izvršavanja kazne zatvora u Odjelu tretmana u Zatvoru u Zagrebu
 • 2009.- 2012. Viša stručna savjetnica u Odjelu posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika, Služba tretmana, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav
 • 2007.- 2009. Viša stručna savjetnica u Odjelu tretmana u Zatvoru u Zagrebu
 • 2003.- 2007. Stručna suradnica u Odjelu tretmana u Zatvoru u Zagrebu


Dodatni profesionalni angažman

 • 2016. - stručni konzultant pri Vijeću Europe za područje pravosudnog sustava
 • 2013. - izvoditeljica kliničkih vježbi na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu iz kolegija „Institucionalni tretman“ na Odsjeku za kriminologiju; mentor studentima III. i V. godine studijskog smjera socijalne pedagogije
 • 2018. - predavač u Centru za izobrazbu         


Jezici

 • engleski jezik - certificirana razina C-1