Kaznionica u Lipovici-Popovači

Slika /dokumenti/Zatvorski sustav/Projekt - web stranica zatvorskog sustava/Lipovica.jpg
Adresa: Lipovečka 22, 44 317 Popovača
Tel.:      044 692 600
Fax:      044 692 630
E-mail:  Kaznionica.u.lipovici@kli.pravosudje.hr
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

Prikaz veće karte
 

Prilikom ulaska u Kaznionicu u Lipovici - Popovači, stranke i posjetitelji moraju imati dokumente za identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica), a zabranjeno je unošenje mobilnih telefona.
Posjeti zatvorenicima kojima je određen istražni zatvor organizirani su sukladno Pravilniku o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (" Narodne novine " br.  08/10),  , a posjeti zatvorenicima sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (" Narodne novine " br.  14/21), Kućnom redu Kaznionice i Rasporedu dnevnih aktivnosti.
Dozvolu za posjete zatvorenicima i osobama na izdržavanju prekršajnih kazni daje Upravitelj Kaznionice na traženje zatvorenika.

Zatvorenike mogu posjećivati članovi obitelji i druge osobe, uz odobrenje Upravitelja Kaznionice, sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora.

Zatvorenicima kojima je određen istražni zatvor i osobe u prekršajnom zadržavanju mogu posjećivati samo osobe koje imaju odobrenje istražnog suca ili predsjednika sudskog vijeća. Dozvolu za posjete istražnim zatvorenicima daje nadležni sud prema svojoj procjeni, a traže je  posjetitelji.
 

POSJETI  ZATVORENICIMA


Posjeti zatvorenicima POLUOTVORENI I OTVORENI ODJEL


Posjete - zatvorenici
 
subota, nedjelja i blagdan
 
od 11,00 do 18,00
 
Posjeti zatvorenicima i kažnjenicima, odrasli posjetitelji ZATVORENI ODJEL
 
Posjete - zatvorenici
 
utorak
 
od 09,00 do 13,00
druga i četvrta nedjelja u mjesecu i blagdanom  
od 09,00 do 13,00
 
Posjeti zatvorenicima i kažnjenicima, maloljetna djeca  ZATVORENI ODJEL
 
Posjete - zatvorenici
 
utorak
 
od 09,00 do 13,00
druga i četvrta nedjelja u mjesecu i blagdanom  
od 13,00do 16,00
 
Posjete istražnim zatvorenicima, odrasli posjetitelji ZATVORENI ODJEL
 
Posjete - zatvorenici
 
četvrtak
 
od 09,00 do 12,00
 
prva i treća nedjelja u mjesecu
 
od 09,00 do 12,00
 
Posjeti istražnim zatvorenicima, maloljetna djeca  ZATVORENI ODJEL
 
Posjete - zatvorenici
 
četvrtak
 
od 12,00 do 14,00
 
prva i treća nedjelja u mjesecu
 
od 12,00do 14,00
  
 
Posjeti maloljetnim istražnim zatvorenicima  ZATVORENI ODJEL
 
Posjete - zatvorenici
 
ponedjeljkom i srijedom 
 
od 14,00 do 16,00
 
prva i treća nedjelja u mjesecu
 
od 14,00do 16,00
 ODVJETNICI

 • radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 sati do 16,00 sati
 


PAKETI

 
Prijam paketa
 
prilikom posjete
 


Zatvorenik i kažnjenik na izdržavanju prekršajne kazne
 • ima pravo jedanput mjesečno i prigodom blagdana primiti paket s dopuštenim stvarima do7  kilogram
 • pošiljatelj paketa obvezan je uz paket priložiti popis sadržaja po vrsti i količini te ime i prezime
 • zatvorenika kojemu je paket namijenjen paket se otvara i pregledava u nazočnosti zatvorenika
 • s nedopuštenim, pokvarenim ili opasnim sadržajem paketa postupa se sukladno Zakonu te se iste oduzimaju uz potvrdu koja se uručuje zatvoreniku
 
Istražni zatvorenik i kažnjenik na prekršajnom zadržavanju
 • sukladno članku 23. Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora istražni zatvorenik (" Narodne novine " br.  08/10) i kažnjenik na prekršajnom zadržavanju može primati paket s dopuštenim stvarima težine do 5 kilograma jedanput tjedno
 
Prijam dopuštenih stvari
 
 • paketi s dopuštenim stvarima se mogu predati neposredno u Kaznionici u Lipovici - Popovači ili poslati poštom. Stvari i pakete za zatvorenike moguće je poslati poštom na adresu kaznionice
 
Dopuštene stvari su:
 • donje rublje i odjeća,
 • posteljno rublje (plahte, jastučnice, deke i ručnici, do 2 kompleta posteljine),
 • obuća (1 par cipela ili 1 par sportske obuće)
 • do 3 knjige mekog uveza i 3 obiteljske fotografije
U paketima nije dopušteno primanje prehrambenih, duhanskih i higijenskih proizvoda.
 
 
 

NOVAC

 • osoba lišena slobode može od članova obitelji i od treće osobe primati i slati novac posredstvom kaznionice, putem poštanskih i bankovnih uplata
 • osobe lišene slobode novac ne mogu primati direktno od posjetitelja ili u pismima, nego ga mogu primati i slati posredovanjem kaznionice
 • novac se polaže na polog novca, a zatvorenik s njim raspolaže u skladu s provedbenim propisom donesenim temeljem Zakona
 • osobe koje zatvorenicima žele uplatiti novac u Kaznionicu u Lipovici-Popovači mogu to učiniti uplatom na IBAN račun HR2523900011300001278.
  Model i poziv na broj primatelja: HR00 239521
 • za uplate iz inozemstva SWIFT BROJ HPB ZHR2X
 • opis plaćanja: obavezno upisati prezime i ime zatvorenika ( ime oca )  za kojeg se uplaćuje novac
TELEFONIRANJE

 • telefonski pozivi prema osobama lišenima slobode nisu mogući
 • osobe lišene slobode mogu telefonirati iz kaznionice prema odobrenim telefonskim brojevima

 
Sukladno članku 5. Zakona o izvršenju kazne zatvora (" Narodne novine " br.  14/21), podaci o zatvorenicima koji se obrađuju tijekom izvršavanja kazne zatvora predstavljaju službenu i profesionalnu tajnu te će se njihovo prikupljanje, obrada, korištenje i pohrana obavljati sukladno odredbama Zakona i posebnih propisa