Financijski planovi

   
 
  • Financijski plan za 2022. godinu
 
  • 1. izmjena financijskog plana za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu
  • 1. izmjena financijskog plana za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu