Javna nabava

Objavljeni postupci javne nabave 


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

     
   
 
           


Poništeni postupci javne nabave


Sklopljeni ugovori


Jednostavna nabava