O kaznionici

Kaznionica u Valturi - Pula osnovana je 1956. godine i u praksi je potvrdila opredjeljenje suvremenog penološkog razvoja u smjeru otvaranja sustava izvršenja kazni, kako je to proklamirano na Prvom kongresu UN za suzbijanje i prevenciju kriminala i postupanja s počiniteljima kaznenih djela, održanog u Ženevi 1955. godine.

Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika Kaznionica je otvorenog tipa.

U Kaznionici u Valturi izvršava se kazna zatvora izrečena punoljetnim muškim osobama.

Tijekom izdržavanja kazne zatvora zatvorenici su aktivno uključeni u proizvodne procese Kaznionice u Valturi, a proizvodi i usluge prodaju se i na tržištu:
  • mlijeko i meso,
  • kamene frakcije - pijesak i tucanik,
  • usluga tehničkog pregleda vozila,
  • usluge autoservisa - mehanika, limarija i autolakiranje.