Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Kaznionica u Valturi
 Valtursko polje 211
 52100 Pula
 Matični broj naručitelja 
 OIB naručitelja 


Obavijest sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave 

 

Registar ugovora Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Jednostavna nabava