Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Kaznionica i Zatvor u Šibeniku
 Karla Vipauca 1
 22000 Šibenik
 Matični broj naručitelja: 3060870
 OIB naručitelja: 63458186326


Obavijest sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi 

 

Statističko izvješće o javnoj nabavi

  • Statističko izvješće o javnoj nabavi za za 2019. godinuPlan nabave

 

Registar ugovora 
 
 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Registar ugovora koji se ne vode u registru ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma


Pregled ugovora koji se ne vode u registru ugovora o javnoj nabavi za 2018. godinu

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja