Nabava potrepština za prodavaonice


Poziv za dostavu ponuda za opskrbljivanje zatvorskih prodavaonica

 
Pozivamo zainteresirane dobavljače na dostavu ponuda za slijedeće tri grupe proizvoda:

-prehrambeni proizvodi,
-neprehrambeni proizvodi i
-voće i povrće.
 

Lokacije na koje će se dostavljati roba su:
 1. Zatvor u Zagrebu
 2. Zatvor u Osijeku
 3. Zatvor u Splitu
 4. Zatvor u Puli
 5. Zatvor u Rijeci
 6. Zatvor i kaznionica u Šibeniku
 7. Zatvor i kaznionica u Požegi
 8. Kaznionica u Lepoglavi
 9. Kaznionica u Glini
 10. Kaznionica u Lipovici - Popovači
 11. Kaznionica u Valturi
 
 
Sva potrebna dokumentacija (specifikacija artikala, količina i komercijalni uvjeti za 2015. g.) bit će dostavljena, po upitu, na e-mail adresu: uprava@zatvor-zg.hr .
 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA ZA OPSKRBLJIVANJE ZATVORSKIH PRODAVAONICA „.
Rok za dostavu ponuda je 12. lipnja 2015., na adresu: Zatvor u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, 10 020 Zagreb, zaključno do 12 sati.
Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda u 12 sati, u prostorijama Zatvora u Zagrebu.

Poziv na dostavu ponuda - cigarete, duhan i duhanski proizvodi za potrebe prodavaonice za zatvorenike JN-K-4/23

Poziv na dostavu ponuda - cigarete, duhan i duhanski proizvodi za potrebe prodavaonice za zatvorenike - JN-K-4/22
Poziv za dostavu ponude - Sladoled za potrebe zatvorske prodavaonice - JN - K - 5/22
Poziv za dostavu ponude - Duhan i duhanski proizvodi za potrebe zatvorske prodavaonice - JN - K - 4/22
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet cigarete, duhan i duhanski proizvodi - JN - K -4/22
 


Sladoled za potrebe zatvorske prodavaonice - JN - k - 5/20
Cigarete, duhan i duhanski proizvodi za potrebe prodavaonice za zatvorenike - JN - k - 4/21

Sladoled za potrebe zatvorske prodavaonice - JN - k - 5/20
Cigarete, duhan i duhanski proizvodi - JN - k - 4/19
Sladoled za zatvorsku prodavaonicu - JN - k - 3/19