Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Zatvor u Splitu
 Dračevac 2c
 21000 Split
 Matični broj naručitelja: 03148262
 OIB naručitelja: 76049012642

 

Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

 

Procedura zaprimanja računa

 

Registar ugovora 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 

Registar ugovora koji se ne vode u registru ugovora javne nabave