Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja


Obavijest u skladu s člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabaviObavijest sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi 


Plan nabave

Odluka o načinu provedbe jednostane nabave - siječanj 2023.
 
 

Registar ugovora 


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora koji se ne vode u registru ugovora javne nabave