stručni suradnik/ca za tretman

Datum:
01.02.2023.
Datum objave u NN:
01.02.2023.
Naziv:
stručni suradnik/ca za tretman   (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Požegi, Osječka 151a, 34000 Požega, s naznakom: »Za javni natječaj«.


 
Testiranje:                         
Poziv na testiranje:                     poziv za testiranje    
Obustava ili poništenje   
              
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:           rješenje o prijmu