Organizacija pravosuđa

Zakon o sudovima
 
 • podzakonski propisi:
 1. Sudski poslovnik
 1. Pravilnik o radu u sustavu eSpis
"Narodne novine", broj: 35/15123/1545/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 147/2070/2199/21145/2123/22, 12/23 i 9/24
KLASA: 011-01/16-01/63, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-01 od 6. lipnja 2016.
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
 „Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika
„Narodne novine“, broj: 38/14 i 9/24
 1. Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
„Narodne novine“, broj: 38/14127/19, 154/22 i 48/24
 1. Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
„Narodne novine“, broj: 38/1435/22 i 154/22
 1. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
„Narodne novine“, broj: 38/14 , 123/1529/16 i 61/19
 
 1. Pravilnik o odori službenika pravosudne policije
„Narodne novine“, broj 71/22 i 10/23
 1. Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
„Narodne novine“, broj 64/19 i 106/23
 1. Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima
"Narodne novine", broj: 55/01 i 156/04
 1. Pravilnik o stalnim sudskim tumačima
"Narodne novine", broj: 88/08 i 119/08 - ispravak 
Program provjere znanja stalnih sudskih tumača KLASA: 011-02/23-08/07, URBROJ: 514-03-03/01-23-01 od 8. veljače 2023. 
 1. Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima
"Narodne novine", broj: 64/98, 88/08
 1. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava 
"Narodne novine", broj: 75/22
 1. Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama  
"Narodne novine", broj: 58/16 i 154/22
 1. Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
„Narodne novine“, broj 106/19 i 130/20
 
      16. Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije osiguranja pravosudnih tijela
"Narodne novine", broj: 23/24
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
"Narodne novine", broj: 31/15 i 130/20
 1. Pravilnik o mjerilima, postupku utvrđivanja te o izboru članova i načinu rada Povjerenstva ua utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije
"Narodne novine", broj: 121/22
 1. Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima
„Narodne novine“, broj 133/15 i 127/19
 1. Pravilnik o sudačkoj odori
„Narodne novine“, broj 179/03
 1. Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika
„Narodne novine“, broj: 106/19 i 19/21
 1. Okvirna mjerila za rad sudaca,KLASA: 710-01/21-01/274; URBROJ: 514-03-01-02/01-21-31 od 27. prosinca 2021.
 2. Odluka o objavi na e-Oglasnoj ploči, KLASA: 011-02/23-08/01, URBROJ: 514-03-02-01/01-23-01 od 5. siječnja 2023.
 3. Kodeks sudačke etike - u nadležnosti Vijeća predsjednika sudačkih vijeća („Narodne novine“, broj 131/06)
 4. Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava  „Narodne novine“, broj: 113/19
 5. Odluka o visini naknade za prijepis, preslikavanje, umnožavanje, skeniranje i ispis  te presnimavanje spisa odnosno dijelova spisa
 6. Pravilnik o obuci službenika pravosudne policije ,,Narodne novine'', broj: 119/22
Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću
 • Odluka o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća -  u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske
  „Narodne novine“, broj 63/19
 
Podzakonski propisi iz nadležnosti Državnoodvjetničkog vijeća dostupni su na mrežnoj stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Zakon o Državnom sudbenom vijeću
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
„Narodne novine“, broj: 38/1445/21 i 154/22
 1. Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća - u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske 
„Narodne novine“, broj: 88/11 i 107/17


Podzakonski propisi iz nadležnosti Državnog sudbenog vijeća dostupni su na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.
Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
 
 • podzakonski propisi:
 1. Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka 
„Narodne novine“, broj: 22/03
Zakon o sudskim pristojbama
 • podzakonski propis:
1. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi
„Narodne novine“, broj: 37/23
Zakon o državnom odvjetništvu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Poslovnik državnog odvjetništva
„Narodne novine“, broj: 128/19
 1. Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu
„Narodne novine“, broj: 85/13
 1. Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja
„Narodne novine“, broj 23/19
 1. Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja
„Narodne novine“, broj: 139/20
 1. Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
„Narodne novine“, broj 64/19 i 106/23
 1. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava
„Narodne novine“, broj 75/22
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika u državnom odvjetništvu
„Narodne novine“, broj 130/20
 1. Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
„Narodne novine“, broj 106/19 i 130/20
 1. Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika 
„Narodne novine“, broj: 106/19 i 19/21
 1. Okvirna mjerila za rad zamjenika državnih odvjetnika KLASA: 710-01/18-01/284, URBROJ: 514-04-02/1-19-07 od 30. prosinca 2019.

 2. Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika - u nadležnosti proširenog Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske„ Narodne novine“, broj 26/19​
 3. Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava „Narodne novine“, broj: 113/19
 4. Odluka o visini naknade za prijepis, preslikavanje, umnožavanje, skeniranje i ispis  te presnimavanje spisa odnosno dijelova spisa KLASA: 035-04/23-01/01, URBROJ: 514-03-02-01-01/01-23-02 od 30. listopada 2023
 
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
 
Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
 
 • podzakonski propisi:
 1.  Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima
„Narodne novine“, broj: 39/20
 1. ​Pravilnik o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela
„Narodne novine“, broj: 106/19
 1. Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita 
„Narodne novine“, broj: 81/19141/20, 123/23 i 128/23
Zakon o odvjetništvu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Statut Hrvatske odvjetničke komore - u nadležnosti Skupštine Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 151/22
 1. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - u nadležnosti Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 138/23
 1. Kodeks odvjetničke etike
„Narodne novine“, broj: 64/0772/0864/1852/2183/21 i 81/22
 1. Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela
„Narodne novine“, broj: 22/22 i 100/22

 


Drugi podzakonski propisi iz nadležnosti Hrvatske odvjetničke komore dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatske odvjetničke komore.
 
Zakon o javnom bilježništvu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Statut Hrvatske javnobilježničke komore - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore
„Narodne novine“, broj: 64/14, 69/14 - ispravak, 33/1521/20, 106/21 i 87/23
 1. Javnobilježnički poslovnik 
„Narodne novine“, broj: 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12120/1499/21 i 53/24
 
 1. Pravilnik o javnobilježničkim uredima 
„Narodne novine“, broj: 123/11, 115/1247/20 i 141/20
 1. Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
„Narodne novine“, broj: 38/94, 82/94, 52/95, 115/12, 120/1564/19 i 17/23
 1. Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika
„Narodne novine“, broj: 51/15120/18 i 123/21
 1. Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima
„Narodne novine“, broj: 38/94, 24/99
 1. Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika
„Narodne novine“, broj: 38/94
 1. Pravilnik o javnobilježničkom ispitu 
„Narodne novine“, broj: 38/94
 1. Kodeks javnobilježničke etike - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore
  „Narodne novine“, broj 55/11

Podzakonski propis koji se donosi temeljem Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju:
 
 1. Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju
„Narodne novine“, broj 99/15

Drugi podzakonski propisi iz nadležnosti Hrvatske javnobilježničke komore dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatske javnobilježničke komore.
Zakon o javnobilježničkim pristojbama
 
 • podzakonski propisi:
 1. Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju - u nadležnosti Ministarstva financija
"Narodne novine", broj: 92/95
Zakon o Pravosudnoj akademiji

Podzakonski propisi koje donosi Upravno vijeće Pravosudne akademije dostupni su na mrežnoj stranici Pravosudne akademije.