Pravosudna suradnja

  • Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
"Narodne novine", broj: 91/10, 81/13, 124/13, 26/15
 
  • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju
"Narodne novine", broj: 152/14
 
  • Zakon o provedbi Uredbi (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima
"Narodne novine", broj: 92/14