Smjernice za upravljanje voznim parkom

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/Smjernice za upravljanje voznim parkom.jpg
Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja („Narodne novine“, broj 37/16), ministar uprave u suradnji s ministrom financija i državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu donijeli su Smjernice za upravljanje voznim parkom.