Životno partnerstvo

Zakon o životnom partnerstvu
Podzakonski akti: 
  • Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva (NN 99/14)
  • Naputak za vođenje registra životnog partnerstva (NN 81/2021)
  • Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (NN 36/20)