Strateško planiranje

Slika /slike/Strategija.jpg
     
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. donijela Odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2024. godine (Narodne novine, br. 38/22) te Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine (Narodne novine, br. 38/22).
 
Navedeni strateški dokumenti predstavljaju srednjoročne akte strateškog planiranja i provedbene akte u području pravosuđa i javne uprave, a njihovom provedbom omogućit će se daljnji procesi modernizacije i poboljšanja učinkovitosti pravosudnog sustava i javne uprave te osnažiti državne i pravosudne institucije.
 
Moderna i učinkovita javna uprava bliža građanima, iskoristit će mogućnosti koje pruža digitalna transformacija, unaprijediti svoje poslovne procese i javne usluge, smanjiti administrativno opterećenje za građane i gospodarske subjekte, te osnažiti sva tijela javne uprave i njihove zaposlenike. Takva javna uprava postat će sastavni dio konkurentnog poslovnog okruženja, poluga društvenog i gospodarskog razvitka te uporište demokratskog procesa. Zakonodavnim, organizacijskim i razvojnim promjenama koje su planirane u području pravosuđa, osigurat će se pravna sigurnost u društvu i stvoriti nove mogućnosti za građane i poduzetnike, osobito u kontekstu oporavka i otpornosti od posljedica pandemije.
 

Dokumenti

 

Upiti i prijedlozi:

razvoj@mpu.hr