Izborno zakonodavstvo, registar birača, referendumi

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Narodne novine, broj: (NN 155/02 ,  47/10,  80/1093/11)
Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
  • Narodne novine, broj: 25/19
Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Narodne novine, broj: 92/10, 23/13, 143/13
Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Narodne novine, broj: NN 92/10
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o lokalnim izborima
Zakon o Gradu Zagrebu
Zakon o registru birača

Podzakonski pravni akti: 
  • Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (NN 31/20)
Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
Narodne novine, broj : 114/23 i 125/23
Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi
Uredba (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi
  • Uredba (EU) br.  2019/788   
  •  Provedbena uredba Komisije(EU) br. 2019/1799  o utvrđivanju tehničkih specifikacija za pojedinačne sustave internetskog prikupljanja u skladu s Uredbom (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi  
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
  • Narodne novine, broj NN 29/1998/19 i 126/21
  • Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (NN 14/2020) 
Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske