Zatvorski sustav i probacija

Zakon o izvršavanju kazne zatvora
(„Narodne novine“ br. 14/2021, 155/2023) 

podzakonski propisi:
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju u zatvorskom sustavu („Narodne novine“, broj: 136/2021)
 • Pravilnik o stručnom nadzoru u zatvorskom sustavu („Narodne novine“, broj: 137/2021)
 • Pravilnik o tretmanu zatvorenika („Narodne novine“, broj: 123/2021)
 • Pravilnik o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu („Narodne novine“, broj: 133/2022)
 • Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu („Narodne novine“, broj: 16/2022) 
 • Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije („Narodne novine“, broj: 141/2021) 
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa („Narodne novine“, broj: 16/2022) 
 • Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije u zatvorskom sustavu („Narodne novine“, broj: 22/2024)
 • Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“, broj: 78/2022)
 • Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“, broj: 67/2022)
 • Pravilnik o radu i raspolaganju novcem zatvorenika („Narodne novine“, broj: 67/2022)
 • Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave („Narodne novine“, broj: 67/2023)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvene ustanove koja pruža zdravstvenu zaštitu osobama lišenim slobode („Narodne novine“, broj: 151/14)
 • Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 144/2011, 84/2014, 28/2015, 12/2017, 35/2024)
 • Pravilnik o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor („Narodne novine“, broj: 78/2022) - izvršava probacija
 • Pravilnik o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika („Narodne novine“, broj: 81/2023)
 • Odluka o izgledu i sadržaju obrazaca u postupku obavještavanja žrtve Ministarstva pravosuđa i uprave
Zakon o kaznenom postupku
(„Narodne novine“, br. 152/2008, 76/2009, 80/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013, 152/2014, 70/2017, 126/2019, 126/2019, 80/2022, 36/2024) - u dijelu izvršavanja istražnog zatvora

podzakonski propisi:
 • Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora („Narodne novine“, broj: 8/2010)
 • Pravilnik o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu („Narodne novine“, broj: 133/2022)
 • Pravilnik o načinu izvršavanja istražnog zatvora u domu („Narodne novine“, broj: 5/2024)
 • Odluka o posebnim zatvorskim jedinicama za maloljetnike Ministarstva pravosuđa
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
(„Narodne novine“, broj: 133/2012)

podzakonski propisi:
 • Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku („Narodne novine“, broj: 57/2013)
 • Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod („Narodne novine“, broj: 22/2013) 
 • Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija („Narodne novine“, broj: 28/2014)
 • Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima („Narodne novine“, broj: 150/2013) - u nadležnosti Ministarstva zdravstva
Izvršavanje psihosocijalnog tretmana
Zakon o probaciji
(„Narodne novine“, broj: 99/2018)

podzakonski propis:
 • Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova („Narodne novine“, br. 68/2019, 81/2021)