Upravna inspekcija

Zakon o upravnoj inspekciji

Podzakonski propisi:
 
  • Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora
Narodne novine br. 81/201833/2020 i 129/2020
 
  • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije
Narodne novine br. 81/2018 33/2020