Državna uprava

Zakon o sustavu državne uprave
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
 • Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 70/19).

Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave:


Ministarstva
 
 1. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20)
 2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN  93/20,101/21 i 78/23)
 3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 97/20)
 4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova  (NN 97/20, 7/22 i 149/22)
 5. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (NN 97/20, 85/22)
 6. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (NN 97/20 i 14/21)
 7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta (NN 97/20)
 8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (NN  97/20)
 9. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN  97/20, 100/20 i 68/21)
 10. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (NN 97/20 i 14/21)
 11. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja  (NN 97/20 i 14/21)
 12. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (NN 97/20 i 36/22)
 13. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 97/20, 104/21 i 102/23)
 14. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN 97/20, 2/21 i 6/23)
 15. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NN  97/20 i 9/22)
 16. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (NN 97/20 i 28/23)

Državne upravne organizacije:
 
 1. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu  (NN  97/20)
 2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN  97/20 i 87/23)
 3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 97/20)
 4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (NN  97/20 i 83/23)
 5. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN  97/20)
 6. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (NN 97/20)
 7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN  97/20, 119/20 i 104/21)
 8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku  (NN  97/20)
 
Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
 
 • Podzakonski pravni akti:
 1. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95).
Zakon o udrugama
 • Zakon o udrugama (NN 74/1470/1798/19, 151/22)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga u Republici Hrvatskoj i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 04/1514/20 i 39/24)
Zakon o političkim strankama
 • Zakon o političkim strankama (NN 76/93111/96164/9836/01 i 01/07)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka (NN 79/94144/10 i 27/20)
Zakon o zakladama
 • Zakon o zakladama (NN 106/18 i 98/19
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (NN 56/19 i 39/24
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica  (NN 83/02 i 73/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (NN 9/0312/03 -ispravak, 24/04 ,144/10124/12 i 21/20)
 • Protokol o načinu upis pravnih osoba Katoličke Crkve (NN Međunarodni ugovori 15/03 i 16/03)