Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Ustav Republike Hrvatske
  • Narodne novine - broj:  (NN 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) 
Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi
  • Narodne novine, broj  ( NN) Međunarodni ugovori 14/94/08 i 5/08
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o lokalnim izborima
Zakon o Gradu Zagrebu
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Podzakonski akti: 
  1. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10125/14  i 48/23 )