Građansko pravo

Ovršni zakon
 
 • obrasci:
 1. Obrazac zadužnice,
 2. Obrazac bjanko zadužnice,
 3. Obrazac zahtjeva za izravnu naplatu,
 4. Obrazac izjave o zapljeni po pristanku dužnika
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku
  "Narodne novine", broj 9/2118/22 i 154/22
 2. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara
„Narodne novine“, broj: 38/11
 1. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice
„Narodne novine“, broj:  115/1282/17 154/22
 1. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
„Narodne novine“, broj: 115/1282/17 154/22
 1. Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica
„Narodne novine“, broj: 115/12125/14 i 82/17
 1. Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
"Narodne novine“, broj: 115/12, 127/14 i 82/17
 1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
„Narodne novine“, broj: 115/12 i 156/14
 1. Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti
„Narodne novine“, broj: 115/12
 1. Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika
„Narodne novine“, broj: 120/1482/17 154/22
 1. Pravilnik o načinu i postupku prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
"Narodne Novine", broj 156/141/19 ,28/21 i 9/23
 1. Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
„Narodne novine“, broj 156/14
 1. Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
„Narodne novine“, broj 48/16112/18
 1. Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku
„Narodne novine“, broj 43/21 i 94/21  
 1. Odluka o ispunjavanju tehničkih uvjeta za e-ovrhu, KLASA: 011-01/20-01/64, URBROJ: 514-04-01-02-01/03-21-25 od 15. rujna 2021. 
 2. Odluka o ispunjenju uvjeta za podnošenje Financijskoj agenciji rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, KLASA: 011-01/19-06/03, URBORJ: 514-04-01-02-01/03-22-25 od 26. siječnja 2022.
 
 • propisi vezani uz provedbu Ovršnog zakona:  
 1. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (stupio na snagu 4. kolovoza 2018.) - u nadležnosti Ministarstva financija
„Narodne novine“, broj 68/182/2046/20 i 47/20
 1. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - u nadležnosti Ministarstva financija
„Narodne novine“, broj 91/10 i 112/12 
 1. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima - u nadležnosti Ministarstva financija
  „Narodne novine“, broj 71/18 i 46/22

   

 2. Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke - u nadležnosti Ministarstva financija
„Narodne novine“, broj 6/13 i 31/23
 1. Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - u nadležnosti Ministarstva financija
​​„Narodne novine“, broj 71/18
 1. Pravilnik o Jedinstvenom registru računa - u nadležnosti Ministarstva financija
„Narodne novine“, broj 89/18
 1. Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - u nadležnosti Ministarstva financija
   
  „Narodne novine“, broj 89/18 i 46/22
 2. Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti
  „Narodne novine“, br. 83/20
Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
 •  „Narodne novine“, broj 53/20
 
 • podzakonski propisi:
 1. Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti
  „Narodne novine“, br. 83/20
 
Zakon o arbitraži
 • „Narodne novine“, broj: 88/01
Zakon o stečaju potrošača
 
 • podzakonski propisi:
 1. Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača
  „Narodne novine“, broj 13/16 i 9/19
 2. Pravilnik o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača
  „Narodne novine“, broj 12/161/19 i 141/20
 3. Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
  „Narodne novine“, broj 12/16, 1/1984/19 i 130/20
 1. Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika
"Narodne novine", broj: 3/16
 1. Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača
"Narodne novine", broj: 2/16 i 1/19
 1. Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta
"Narodne novine", broj: 2/16
 1. Pravilnik o registru nesolventnosti
„Narodne novine“, broj: 1/19
 1. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika savjetovališta i posrednika
„Narodne novine“, broj: 7/16
 1. Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira 
"Narodne novine", broj: 1/19
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
 
 • podzakonski propisi:
 
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023.
  "Narodne novine“, broj: 131/23
   
 2. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022.
"Narodne novine“, broj: 55/22
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2021.
​"Narodne novine“, broj: 52/21
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2020. godinu
"Narodne novine", broj: 70/20
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu
"Narodne novine", broj: 45/19
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu
"Narodne novine", broj: 50/18
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu
"Narodne novine", broj: 33/17
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2016. godinu
„Narodne novine“, broj: 83/16
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu
"Narodne novine", broj: 20/15
 1. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu
                      „Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći
„Narodne novine“, broj: 64/14
 1. Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći
„Narodne novine“, broj: 64/14 i 80/20
 1. Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći
  „Narodne novine“, broj 80/20 i 100/22
 
Zakon o konvalidaciji
 •  „Narodne novine“, broj: 104/97
 
 • podzakonski propisi:
 1. Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi
„Narodne novine“, broj: 51/98
 1. Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi
„Narodne novine“, broj 51/98
Zakon o mirnom rješavanju sporova
 • „Narodne novine“, broj: br. 67/23
 
 • podzakonski propisi:
 1. Odluka o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska „Narodne novine“, broj: 62/16
 
 •  Rješenje o osnivanju Centra za mirno rješavanje sporova 
 •  Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za mirno rješavanje sporova 
 
 
Zakon o nasljeđivanju
 
 • podzakonski propisi:
1. Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka
„Narodne novine“, broj: 135/03, 164/04 i 91/19

2. Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku
„Narodne novine“, broj:  135/03

3. Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima
„Narodne novine", broj: 35/15120/18 i 43/22

 
Zakon o obveznim odnosima
 
 • podzakonski propisi:
 1. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 75/22
 2. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 1/22
 3. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 74/21
 4. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
„Narodne novine“, broj 1/21 
 1. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 75/20
 2. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 1/20
 3. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 64/19
 4. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 1/19
 5. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 59/18
 6. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 1/18
 7. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 64/17
 8. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 1/17
 9. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
„Narodne novine“, broj 60/16
 1. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
  „Narodne novine“, broj 140/15
 2. Objava prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
„Narodne novine“, broj 85/15
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 73/15
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 1/15
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 80/14
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 1/14
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 83/13
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 1/13
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 73/12
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 1/12
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 74/11
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 1/11
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 82/10
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 1/10
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 76/09
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 1/09
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 75/08
 1. Objava eskontne stope Hrvatske narodne banke
„Narodne novine“, broj 1/08
 
      32. Pravilnik o Registru ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju „Narodne novine“, broj 56/24
 
 
Zakon o parničnom postupku
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji 
„Narodne novine“, broj: 139/21
 1. Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga
„Narodne novine“, broj: 124/13
 1. Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima 
„Narodne novine“, broj: 55/09
 1. Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta
„Narodne novine“, broj 15/20
 1. Odluka o obveznim sudionicima elektroničke komunikacije pred trgovačkim sudovima
 2. Odluka o ispunjavanju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju na svim trgovačkim sudovima
 3. Odluka o dopuni Odluke o obveznim sudionicima elektroničke komunikacije pred trgovačkim sudovima
 4. Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju na svim općinskim sudovima, svim županijskim sudovima i Visokom trgovačkom sudu RH 
 5. Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
Zakon o izvanparničnom postupku
 • Narodne novine“, broj 59/23
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 
 • podzakonski propisi:
 1. Uredba o održavanju zgrada
„Narodne novine“, broj: 64/97
Zakon o zemljišnim knjigama
 
 • podzakonski propisi:
  1. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik)
„Narodne novine“, broj: broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10
 1. Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju baze zemljišnih podataka
„Narodne novine“, broj: 90/04
 1. Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
„Narodne novine“, broj: 107/10
 1. Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
„Narodne novine“, broj: 121/13 i 61/18
 1. Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku
„Narodne novine“, broj: 123/04
 1. Pravilnik o mjerilima za rad službenika u zemljišnoknjižnim odjelima
  „Narodne novine“, broj 125/22
 2. Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata
„Narodne novine“, broj: 85/21
 1. Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga
„Narodne novine“, broj 108/19
 1. Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka elektroničkim putem od strane javnih bilježnika
Klasa: 011-01/15-01-01/133, Urbroj: 514-04-15-3 od 2. studenog 2015.
 1. ​Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka elektroničkim putem od strane odvjetnika
Klasa: 011-01/15-01/133, Urbroj: 514-04-15-4 od 2. studenog 2015.
 1. Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
Narodne novine“, broj  6/21.


Na postupke u zemljišnim knjigama koji su započeti prije 6. srpnja 2019., kao i na pojedinačne ispravne postupke za koje nisu donesene odluke o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka do 6. srpnja 2019. primjenjuje se Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17).
Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora

donesen na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“, broj: 43/92.-pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 26/93.,48/93., 2/94.) koji je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ
 • "Narodne novine, broj: 117/03
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata
 • "Narodne novine", broj: 117/03
Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija
 • "Narodne novine", broj: 117/03
Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba
Zakon o zabrani prava raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske
 
 • podzakonski propisi:
 1. Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj: 36/91
 1. Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretnina pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini
„Narodne novine“, broj: 46/00