Zakon o državnim službenicima

Zakon o državnim službenicima (,,Narodne novine'') broj: 155/23

Podzakonski akti:
 
 • Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“, broj 22/24)
 • Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", br. 78/17 i 89/19)
 • Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika ("Narodne novine", br. 10/07)
 • Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu ("Narodne novine", br. 141/23)
 • Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe ("Narodne novine", br. 33/06)
 • Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", br. 96/17)
 • Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda ("Narodne novine", br. 123/19)
 • Uredba o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika ("Narodne novine", br. 133/11)
 • Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu (Narodne novine, br: 144/10, 62/12, 112/12, 72/15 i 84/18)
 
Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju:
 
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23)  - u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i 80/10
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
 • Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
 
 
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE
Narodne novine: br 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24)