Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju predstavničko i izvršno tijelo.
 
Predstavnička tijela su općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština.

U Gradu Zagrebu, kao jedinici s posebnim statusom – grad s položajem županije, predstavničko tijelo je Gradska skupština.

Članovi predstavničkih tijela biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.
 
Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan.

Općinski načelnici, gradonačelnici i župani biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem.