Pečati i žigovi s grbom RH

Slika /slike/Istaknute teme/pecati i zigovi.jpg

Zahtjev za dobivanje odobrenja za izradu pečata i/ili žiga s grbom Republike Hrvatske

Korisnici prava na uporabu pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske podnose Ministarstvu pravosuđa i uprave pisani zahtjev za dobivanje odobrenja za izradu pečata i/ili žiga s grbom Republike Hrvatske. Zahtjev mora potpisati ovlaštena osoba za zastupanje podnositelja zahtjeva.

U zahtjevu je potrebno navesti:
  • broj (količina i redni broj pečata i/ili žiga) i propisani promjer pečata i/ili žiga,
  • sadržaj pojedinog pečata i žiga (naziv i sjedište korisnika pečata i žiga), npr.: „OSNOVNA ŠKOLA VUKOVAR (naziv škole), VUKOVAR (sjedište škole),
  • naziv i sjedište ovlaštenog obrtnika ili trgovačkog društva kod kojeg će se naručiti izrada pečata i/ili žiga,
  • pravne osobe koja na temelju zakona imaju javne ovlasti dužne su u zahtjevu obrazložiti koje javne ovlasti imaju i na temelju kojeg zakona.

Ako korisnik pečata i/ili žiga zahtjevom zatraži da sadržaj pečata i/ili žiga uz hrvatski jezik i latinično pismo sadrži i jezik i pismo nacionalne zajednice ili manjine, dužan je priložiti statut jedinice lokalne samouprave kojim je propisano pravo službene uporabe jezika i pisma nacionalne zajednice ili manjine.

Popis ovlaštenih izrađivača pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, dostupan je na internetskim  stranicama MUP-a, na poveznici: mup.gov.hr   
 
Prilozi zahtjevu:
  • obrazovne ustanove koje po prvi puta podnose zahtjev dostavljaju statut kojim je, pored pečata bez državnog obilježja odgovarajuće propisana uporaba pečata i/ili žiga s grbom RH koji je predmet zahtjeva;
  • preslika rješenja nadležnog tijela kojim se obrazovnoj ustanovi dozvoljava početak rada;
  • stanice za tehnički pregled vozila dostavljaju presliku rješenja MUP-a kojim im se dozvoljava obavljanje tehničkog pregleda vozila;
  • ovlaštene veterinarske organizacije koje prvi puta podnose zahtjev, dostavljaju presliku akta nadležnog tijela kojim im se dodjeljuju javne ovlasti.

Ukoliko su prilozi javno dostupni, iste nije potrebno dostavljati, ali je u zahtjevu potrebno  naznačiti i  precizno navesti gdje se iste može pronaći.
 

Dostava pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske na uništenje Ministarstvu pravosuđa i uprave

​Pečati i žigovi dostavljaju se Ministarstvu pravosuđa i uprave osobnom dostavom ili preporučenom poštanskom pošiljkom (na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Maksimirska cesta 63, 10 000 Zagreb), uz službeni dopis pošiljatelja i ispunjen Obrazac broj 4 - Popis pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koje treba uništiti.
 
Predmet jednog dopisa ne može biti dostava pečata na uništenje i traženje odobrenja za izradu novog pečata.
 
Čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga, dužna je Ministarstvu pravosuđa i uprave dostaviti pečate i žigove radi uništavanja, najkasnije u roku od 7 dana od dana nastupanja razloga zbog kojih pečate i žigove treba uništiti (promjena naziva tijela, ukidanje tijela, istrošenost, ukidanje obavljanja javnih ovlasti).