Planovi prijama

Slika /slike/Istaknute teme/planovi prijama.jpg

Sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima slobodna radna mjesta u državnim tijelima mogu se popunjavati samo u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu i prema usvojenom planu prijama u državnu službu, osim u slučaju potrebe prijama u državnu službu na određeno vrijeme. 

Planom prijama u državnu službu utvrđuju se potrebe državnih tijela za službenicima određenog stupnja obrazovanja, znanja, radnog iskustva, sposobnosti i vještina. Stvarno popunjavanje radnih mjesta izvršit će se isključivo sukladno financijskim mogućnostima i ako su u državnom proračunu predviđena financijska sredstva odnosno utvrđivanje plana prijama u državnu službu ne znači istodobno da će se sva planirana radna mjesta stvarno i popuniti.
 
Zakon o državnim službenicima propisuje obvezu donošenja plana prijma za kalendarsku godinu, odnosno kratkoročnog plana. Kratkoročni plan prijma mora biti utvrđen najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu državnog proračuna za kalendarsku godinu na koju se plan odnosi. Pored kratkoročnog plana, može se donijeti srednjoročni i dugoročni plan prijama. Srednjoročni plan donosi se za razdoblje od dvije godine, a dugoročni za razdoblje od četiri godine. 
 
Planove prijama u državnu službu donose: 
  • za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske - središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije), 
  • za pravosudna tijela - središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije). 
  • za ostala državna tijela - čelnici tijela.
 
Planovi prijama objavljuju se u „Narodnim novinama“ i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transforamcije.

Možda vas zanima i...