Državne matice

Slika /slike/Istaknute teme/drzavne matice.jpg

Državne matice su evidencija o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom.

Državne matice vode se za svako naseljeno mjesto po matičnim područjima.

Poslove osobnih stanja građana obavljaju nadležna upravna tijela županija, odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, a državne matice neposredno vode državni službenici-matičari.